Expositie in de tuinen van Appeltern, juni-sept 2017. Uitdaging om vilt te maken wat 4 maanden buiten in weer en wind geĆ«xposeerd kan worden.

Titel: ‘We are one, but not the same’  

De viltpluimen stonden buiten aan het water op dunne ijzeren stelen. Ze bewogen mee op de wind.

  Exhibition in ‘De Tuinen van Appeltern’ (showgardens), June-Sept 2017. Challenge to make felt durable for 4 months outside in wind and weather.

Title: ‘We are one, but not the same’

The felt plumes were outside on the waterfront on thin iron stems. They moved along on the wind.

 

Vereerd met mijn viltpluimen op de flyer / Honored with my felt plumes on the flyer